Lovith is meer dan een aanbieder van producten, we ontwikkelen ook de content die daarmee hand in hand gaat.

Samen met onze partner Creatoren Designs hebben we content gecreëerd die aansluit bij de doelgroep. We ontwikkelden een storyworld waarmee kinderen zich kunnen refereren. Dit is de wereld van Pup ‘t Wolfje.

Een belangrijk aspect hierbij is de weergave van de wereld om ons heen. Daarbij is een balans tussen herkenbaarheid en verrassing van groot belang. We hebben ervoor gekozen om een mensenwereld weer te geven, zoals de kinderen die kennen. Het ziekenhuis neemt hierbij een centrale plek in.
Deze wereld is kleurrijk, speels en veelzijdig en fungeert daarbij als platform voor uiteenlopende verhalen en avonturen, maar het biedt ook de mogelijkheid om serieuze kwesties weer te geven.

Naast de verhaaltjes die er hun oorsprong vinden, kunnen ook op zichzelf staande situaties worden weergegeven met Pup als onderwerp. Situaties zoals ook het kind dat zou meemaken, worden als kleurrijke afbeelding weergegeven op onze productlijn.

meer over de karakters

enkele voorbeelden van situaties