Lovith V.O.F. is ontstaan op 17 januari 2018.

De Infuusbox, een idee dat zowel Lovith als Creatoren Designs uitdaagde om het nauwgezet te gaan ontwikkelen. De eerste schets van de infuusbox, voldeed nog niet aan de hoge standaarden. Reden genoeg om de ontwikkeling van de Infuusbox nog serieuzer te nemen. Hieruit ontstond de behoefte aan een commerciële onderneming.

We onderzochten de ‘praktijk’, dus de afdelingen waar het product gebruikt zou gaan worden. Maar ook kwamen we in contact met leveranciers van infuusproducten, waardoor we meer inzicht kregen in de markt. Natuurlijk hadden we inmiddels ook enkele partners in de arm genomen, die mede het hele proces hebben geprofessionaliseerd.

Door de inzet van de Infuusbox werd onze overtuiging sterker. We ondervonden dat verschillende ziekenhuizen momenteel saai en steriel zijn ingericht, terwijl de kinderen, die er behandeld worden, behoefde hebben aan uitdaging en ondersteuning. Hierdoor zijn we het ontwikkelen van producten breder gaan zien. We wilden het verschil kunnen maken met méér dan één product. Samen met Creatoren Designs hebben we energie gestoken in de ontwikkeling van een levensvatbaar concept. Uiteindelijk hebben we besloten om als overkoepelende instelling, genaamd Lovith, door het leven te gaan. Wij kijken er naar uit om zoveel mogelijk behandelingen van kinderen draaglijker te kunnen maken!